ÜRÜNLER

TFC-1208 fiyat

TFC-1208

NETWORK MODÜLÜ

 

GENEL ÖZELLİKLER
- Class A ve Class B bağlantı şekillerini destekler
- Ring ve Bus Network topolojileri ile güvenilir ve mantıksal
veri iletimi sağlar
- RS485 seri iletişim yöntemini kullanır ve veri iletişim hızı
230.400bps’dir
- Peer-to-peer iletişim ağı özelliği ile tüm panellere eş
düzeyde erişim hakkı ve komut gönderme imkanı sunar
- Teknim tarafından geliştirilmiş Multi-master, Token-Passing
iletişim yöntemi olan TdNET protokolünü kullanır
- Master panele ya da ana bilgisayara ihtiyaç duyulmadığı
için tek cihaza bağlılığın ortadan kalkması ile sistem ömrünün
daha uzun olmasını sağlar
- Network kartının arıza göstermesi durumunda kartın
giriş ve çıkış bağlantılarını bypass ederek network
hattının sürekliliğini sağlar
- En fazla 16 panele kadar network bağlantısı kurabilir
- Hatta bağlandığı anda 20 saniye içerisinde iletişime
dahil olur ve bunun için bir ayar gerektirmez
- Network edilmiş tüm panelleri, herhangi bir panel
üzerinden izleyebilme imkanı sunar
- Açık devre yönünü gösteren hata ledleri ve bağlantı
durumunu gösteren link ledi ile görsel bildirim sağlar
- Konnektör ve şase bağlantısı ile ana karta takıp kolay
bir şekilde çalıştırılabilir

TdNET® NETWORK İLETİŞİM PROTOKOLÜ
TdNET, Teknim tarafından üretilen tüm ürünlerin birbirleri ile network kurabilmeleri için geliştirilmiş güçlü ve
güvenilir bir iletişim protokolüdür. TdNET protokolü, Uluslararası Standart Organizasyonunun tanımlamış olduğu OSI
(Open Systems Interconnection) modeline göre Network ve Data Link katmanlarını tanımlamaktadır.
TdNET Protokolü, RS485’in diferansiyel özelliğinden faydalanmasının yanı sıra hatalı veri aktarımlarını engellemek
amacıyla CRC kontrolü de gerçekleştirmektedir. Böylece veri aktarımı hem güvenilirdir hem de haberleşmeye zarar
verebilecek kirlilik ve yüksek frekans etkilerini elimine edebilmektedir.
8 bitlik hedef ve kaynak adres alanları ile 255 farklı cihaz aynı anda birbiri ile haberleşebilmektedir.
Protokol “Token Bus” ve “Token Ring” topolojilerinin her ikisini de desteklemektedir. “Token Ring” olarak bağlanmış
bir network hattındaki cihazlar hat üzerinde herhangi bir kopukluk oluştuğu durumda otomatik olarak “Token Bus”
topolojisine dönme yeteneğine sahiplerdir.